Kommuneplan

2009-2021

Ny kommuneplan er vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 18. december 2013 Kommuneplan 2013-2024 endeligt - med de ændringer der fremgår af den fremlagte Hvidbog samt som foreslået af Økonomiudvalget.

Ændringerne vil blive indarbejdet i begyndelsen af 2014 og herefter fremlægges Kommuneplan 2013-2024 til offentlig bekendtgørelse. Kommuneplanens retsvirkninger er indtrådt ved planens vedtagelse.

 

 

 

Nyheder

© Kalundborg Kommune   ·   Klosterparkvej 7   ·   4400 Kalundborg   ·   E-mail: plan.byg.miljo@kalundborg.dk   ·   www.kalundborg.dk/kommuneplan